Headquarters

Пивара Принц

Радно време 8-16 часова

Пишите нам

Подаци о предузећу

Пивара Принц доо

Адреса: Шабачка 6, 26230 Омољица (град Панчево), Република Србија

Телефон: 013 61 79 68
Факс: 013 34 69 47

ПИБ: 109853128
Рачун: 205-240951-79, Комерцијална банка