НАШ ТИМ

Немања Божић

Директор пиваре

Александар Божић

Међународна трговина.

дипл. инг. Ненад Мићановић

Дипломирани инжењер прехрамбене технологије – приправник.

Јасна Егић

Дипломирани економиста, рачуноводство.

Дуња Савановић

Графички дизајнер.

Sam Wright

Наш повремени сарадник, дипломирани инжењер хемијске технологије, Универзитет Нотингем. Завршио мастер студије у области технологије пива.

принц Ђорђе Карађорђевић

Оснивач и особа задужена за међународну промоцију пиваре.

Јовица Божић

Оснивач и стратешки менаџер.