НАШ ТИМ

 

Немања Божић

Директор пиваре.

Александар Божић

Међународна трговина.

Sam Wright

Наш повремени сарадник, дипломирани инжењер хемијске технологије, Универзитет Нотингем. Завршио мастер студије у области технологије пива.

Јасна Егић

Дипломирани економиста, рачуноводство.

Маја Глишовић

Дизајнер.

принц Ђорђе Карађорђевић

Оснивач и особа задужена за међународну промоцију пиваре.

Јовица Божић

Оснивач и стратешки менаџер.

Никола Егић

Оснивач.

Милан Папулић

Оснивач.

Зоран Гајић

Оснивач.

James Thornley

Инвеститор

Петар Савановић

Оснивач.

Огњен Бекер

Помоћник технолога.